Heijoshin Dojo vzw

Het japanse woord "Heijoshin" staat voor "evenwichtige geest".

butt-image-hei.gif hei: vreedzaam, rust
butt-image-jo.gif jo: ononderbroken constante
butt-image-shin.gif shin: hart, geest, eenheid

Goju-Ryu Viersel is aangesloten bij de overkoepelende vzw Heijoshin Dojo, waaronder ook de karateclubs Gojo-Ryu Westerlo en Gojo-Ryu Olen gegroepeerd zijn.
Aangezien we een vzw zijn zijn er ook GRK-Statuten.doc.
Alle clubs binnen Heijoshin Dojo vzw zijn eveneens aangesloten bij de Vlaamse Karate Federatie (VKF) en erkend door BLOSO
Verdere Contact gegevens van de vzw zijn hier te vinden.